Bli medlem

Välkommen till Föreningen Boråskatten


Utöver våra klubbaktiviteter får du som medlem - om du vill och har behov av - råd och hjälp

i kattfrågor, utställnings- och uppfödarfrågor, medlemsinformation och klubbens stadgar.
Som huvudmedlem erhåller du SVERAK´s förbundstidning Våra Katter.


Du kan delta på alla nationella och internationella kattutställningar arrangerade av SVERAK-klubbar

likväl som Independent-klubbar.


Föda upp raskatter för registrering i SVERAK. (dvs. Stamtavlor)

Om du vill föda upp/registrera raskatter måste du vara huvudmedlem i en kattklubb.

 


Medlemsavgifter 2020

 

Huvudmedlem 1 januari- 31 december  350 kr 

Du får SVERAKs tidning våra Katter.   

 

Huvudmedlem 1 augusti-31 december  175 kr 

Du får SVERAKs tidning Våra Katter.   

 

 

Familjemedlem 50 kr 

Varje ytterligare medlem i din familj (inom samma hushåll) som vill vara medlem i Föreningen BORÅSKATTEN kan bli familjemedlem och betalar då 50 kr per person och år.   

 

 

Kattungeköpare (Huvudmedlem) 175 kr 

För medlem som köper katt av uppfödare i BORÅSKATTEN.

Gäller endast hela första året om uppfödaren betalar för medlemskapet.   

 

 

Kattungeköpare (Huvudmedlem) 1 augusti-31 december  90 kr 

För medlem som köper katt av uppfödare i BORÅSKATTEN.

Gäller endast första halvåret och om uppfödaren betalar för medlemskapet.   

 

Stödmedlem 150 kr     

 Vill du bli medlem?

 

Betala in medlemsavgiften på BORÅSKATTENs plusgiro 13 36 41-1.


Notera på inbetalningskortet vilken typ av medlemskap du önskar samt

ange namn och adress, telefonnummer, e-postadress och kattras.

 

 

Om du vill ha mer information skicka ett mail till någon av oss i styrelsen   

 
Varmt Välkommen till Föreningen BORÅSKATTEN!